Wat is PVF?

Persoonsvolgende Financiering (PVF), dat op 1 januari 2017 zijn intrede deed,  heeft het zorglandschap voor personen met een handicap grondig gewijzigd. De ondersteuning die eerst aanbod gestuurd was, maakte plaats voor vraag gestuurde ondersteuning. Dit wil zeggen dat de budgetten voor zorg rechtstreeks aan de personen met een handicap worden toegekend en niet meer aan de voorzieningen of diensten. Personen met een handicap kunnen met dit Persoonsvolgend budget hun ondersteuning zelf kiezen en betalen. Voorlopig geldt dit enkel voor personen met een handicap die meerderjarig zijn. Het VAPH heeft ook een filmpje waarin ze dit nieuwe concept toelichten.

Hoe kan Softwel u hiermee helpen?

Onze module MijnOrbis Cliënten is specifiek ontwikkeld als antwoord op de noden en behoeften van Persoonsvolgende Financiering. Heel wat tools in het programma bieden een oplossing bij de wensen van PVF. Zo houdt u in het pakket de individuele overeenkomsten bij die u treft met uw cliënten. Binnen de IDO volgt u de ondersteuningsfuncties en diensten op alsook de budgetten per financieringsbron. In de offerte wordt de vergelijking gemaakt met de vooropgestelde zorgkost en de toegekende punten.