Helpt u met?

Het is een digitaal uurrooster om al uw werkdiensten, schorsingen, verlofdagen en zoveel meer in te plannen voor al uw medewerkers. Geplande roosters kunnen door uw medewerkers worden geraadpleegd. Daarnaast kunt u werkdiensten en modellen aanmaken, wat het inplannen gemakkelijk maakt. U kunt ook de toeslagen berekenen. De gegevens worden uitgewisseld met Orbis Personeel. Tenslotte kunt u tikklokgegevens inlezen en hiervan controle doen op het planningsrooster. 

Meerwaarde voor uw voorziening?

  • Planning van de prestaties
  • Registreren van reële prestaties
  • Afwezigheden en toeslagen doorgeven naar loonadministratie
  • Zicht op Plus-uren en Saldi vrije dagen
  • Overzicht prestaties van alle medewerkers per werkplaats
  • Toetsen van de planning aan reële prestaties
  • Toetsen aan de wettelijke controleregels
  • Grote hoeveelheid lijsten o.a.: jaaroverzicht afwezigheden, saldi
Meer informatie: