MijnOrbis Ondersteunende

Enkele voorzieningen hebben de handen in elkaar geslagen om een nieuw concept uit te denken dat het huidig tekort aan informatica ondersteuning binnen de voorzieningen kan verhelpen.
Onder de naam van ‘MijnOrbis–Ondersteunende’ is het de bedoeling om modules te ontwikkelen ter ondersteuning van de dagelijkse werking, volledig los van de cliëntenadministratie, de personeelsadministratie, uurrooster en dossier maar waarbij er wel een maximale uitwisseling zal zijn van gegevens met (Mijn)Orbis. De ‘MijnOrbis-Ondersteunende’ modules zullen ontwikkeld worden met financiële middelen buiten Softwel. Voor de ontwikkeling wordt een aparte cel opgericht die werkt met een eigen budget, dit wil zeggen dat de verschillende voorzieningen die interesse hebben en bereid zijn tot medewerking het project zelf zullen financieren.
De ontwikkeling van deze nieuwe modules loopt onafhankelijk van de huidige en vooropgestelde ontwikkelingen van Orbis en MijnOrbis en zal geen enkele impact hebben op de planning van deze producten. De kennis die opgedaan wordt met het ontwikkelen van dit project kan de algemene inzichten van Softwel wel ten goede komen.
Eenmaal een project is afgewerkt, wordt het toegevoegd aan de andere (Mijn)Orbis pakketten. De kennis en onderhoud van de modules wordt hierdoor geborgen binnen Softwel. Uit bevraging blijkt dat er duidelijk enige behoefte is aan verschillende informatica modules ter ondersteuning van de dagelijkse werking. Er werd een top 5 opgesteld van meest gevraagde modules:

  1. Maaltijd module
  2. Logistiek module werkbonnen
  3. Interne bestelmodule
  4. Reservatie bestelmodule
  5. Workflow module

MijnOrbis Maaltijden

De maaltijdmodule werd als eerste uitgewerkt. Er werd een koppeling gelegd met XL Food van Amyyon, waardoor de aanmaak van cliënten en het doorsturen van aan- en afwezigheden gefaciliteerd wordt, rechtstreeks vanuit onze module MijnOrbis Cliënten. Hiermee wordt het volledige maaltijdlogistieke ondersteund in een externe module van Amyyon Food, en voorzien we een koppeling in functie van aan- en afwezigheden en het importeren van maaltijdgerelateerde kosten om aan te rekenen via de facturatiemodule van MijnOrbis.